į pradžią turinys susisiekite  
Apie mokyklą-darželį » Apie mus

 

PLUNGĖS R. PRŪSALIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

 

    

       Įstaiga, pavadinta Gandingos tarpūkinio paukštyno lopšeliu-darželiu pradėjo veikti 1984 m. lapkričio 12 d. 1987 m. rugsėjo 1 d. buvo atidaryta pirma klasė, kaip Plungės m. 3-ios vid. m-klos filialas. 1991 m. rugsėjo 2 d. įstaiga perduota Nausodžio apylinkės žinion, o nuo 1992 m. sausio 1 d. jau priklausė Plungės m. švietimo skyriui. Tėvų pageidavimu, esant nemažam vaikų skaičiui, 1992 m. rugsėjo 1 d. atidaryta Prūsalių pradinė mokykla-darželis. Kaip Prūsalių darželis-mokykla įregistruotas 1994 m. spalio 12 d., o 2005 m. lapkričio 29 d. - kaip Prūsalių mokykla-darželis (visas mokyklos-darželio pavadinimas: Plungės r. Prūsalių mokykla-darželis).

       Mokykloje-darželyje yra dvi darželio grupės (viena iš jų – mišri priešmokyklinė) ir keturios pradinės klasės (du komplektai).

 

                    Pagrindinės veiklos rūšys:

 

 •        ikimokyklinis ugdymas,
 •        pradinis ugdymas. 

 

                    Kitos veiklos rūšys:

 •        priešmokyklinis ugdymas,
 •        neformalusis ugdymas,
 •        ikimokyklinis specialusis ugdymas,
 •        pradinis specialusis mokymas,
 •        maitinimo organizavimas.

 

                    Misija: 

 

       Ugdyti dorą, sveiką, aktyvų, kūrybingą, kritiškai mąstantį, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių gebėjimų, bendrųjų vertybių pagrindus įgijusį vaiką, pasirengusį toliau mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

 

       

             Mokyklos-darželio tikslas ir uždaviniai

 

 1. Teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas.
 2. Stiprinti vaikų pažinimo motyvaciją.
 3. Tobulinti elementaraus raštingumo įgūdžius, ugdymo procese aktyviau taikyti naujas technologijas.
 4. Tobulinti darbą su specialiųjų poreikių mokiniais.
 5. Gerinti mokyklos-darželio aplinką ir aptarnavimo kokybę.
 6. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais. Aktyvinti mokyklos-darželio tarybos veiklą.  

 

 

    

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti