į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » 2% parama

Gerbiami Tėveliai,

 Prašome Jūsų paremti Plungės r. Prūsalių mokyklą-darželį. Gautos lėšos bus naudojamos mokyklos-darželio materialinės bazės gerinimui (patalpų atnaujinimui ir turtinimui, inventoriaus ir mokymo priemonių įsigijimui).

 Paramą skirsite užpildę ir pateikę formą FR0512 „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms“ iki 2018 metų gegužės 2d.

 Užpildyti ir pateikti formą FR0512 galima šiais būdais:

 1. Elektroniniu būdu per elektroninę deklaravimo sistemą (EDS) →https://deklaravimas.vmi.lt: su VMI priemonėmis (t.y. esate sudarę sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija) arba per išorines priemones (t.y. esate sudarę elektroninės bankininkystės sutartį su banku).

 2. Formą FR0512 galite užpildyti ir pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigoje Plungės mieste, adresu Vytauto g.14.

 Formoje FR0512 reikia nurodyti: savo vardą, pavardę, asmens kodą, Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio kodą 191135044, ataskaitinį laikotarpį ir kokio dydžio paramos procentą skiriate mokyklai-darželiui. Primename, kad Jūsų prašymas skirti paramą bus vykdomas, kai būsite pateikę Gyventojų pajamų mokesčių deklaraciją už 2017 m. (forma GPM308).

 Kilus klausimams dėl paramos skyrimo, prašome kreiptis tel. 8 685 86 091. Dėkojame už Jūsų skirtą paramą ankstesniais metais ir tikimės Jūsų paramos ateinančiais laikotarpiais.