į pradžią turinys susisiekite  
Apie mokyklą-darželį » Aktualijos

 

 

Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio reorganizavimas 

                   

Įgyvendinant Nacionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės bendrojo   ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1- 316 (2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-309 ir 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T1-39 redakcijomis) informuojame, kad Plungės r. Prūsalių mokykla-darželis bus reorganizuojamas, iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant prie Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“. Plungės rajono savivaldybės taryba 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-123 patvirtino biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašus.

                                 Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio direktorė Laimutė Trakumienė

                                                                                                             2020-06-30

 

 

Sprendimas dėl reorganizavimo aprašo patvirtinimo

 

 

 

 

Stabdomas ugdymo procesas švietimo įstaigose

 

Dėl asmenų izoliavimosi namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių 

 

Rekomendacijos, kaip saugotis nuo virusų, namuose

 

Dėl mėnesinio mokesčio ugdymo ir bendroms įstaigų reikmėms mažinimo 2020 m. kovo mėn.

 

Plungės rajono savivaldybės informacija neturint galimybės izoliuotis namuose.

 

Skelbimas tėveliams dėl nuotolinio mokymo Prūsalių mokykloje-darželyje

 

Darželiai priims vaikus, bet bus laikomasi saugumo sąlygų

 

Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio reorganizavimas


Įgyvendinant Nacionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1- 316 (2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-309 ir 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T1-39 redakcijomis) informuojame, kad Plungės r. Prūsalių mokykla – darželis bus reorganizuojamas, iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant prie Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“. Iki 2020 m. gegužės 5 d. teisės aktų nustatyta tvarka bendras Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Plungės r. Prūsalių mokyklos – darželio, Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašas bus pateiktas tvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybai.
                                       

                                 Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio direktorė Laimutė Trakumienė
                                                                                                                       2020-04-29

 

reorganizavimo-salygu-aprasas--projektas.docx