į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Darbuotojai

PRŪSALIŲ SKYRIAUS DARŽELIO DARBUOTOJAI

 

 

Laimutė Trakumienė, vedėja

 

Pedagoginiai darbuotojai:

Rima Alonderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Irma Gruinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vaida Avyžiutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vida Birškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Laimutė Trakumienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Džiuginta Slušnytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nijolė Puplauskienė, meninio ugdymo mokytoja

 

Aptarnaujantis personalas:

Teresė Uginčienė, mitybos organizatorė-skalbėja

Kristina Lukošienė, virėja-direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Džiuginta Slušnytė, raštvedė

Vanda Vaškienė, virėja

Jadvyga Petrulienė, skalbėja

Alma Gricienė, auklėtojo padėjėja

Silva Bitinienė, auklėtojo padėjėja

Raimonda Miklovaitė, auklėtojo padėjėja

Stefanija Vilčiauskienė, mokytojo padėjėja

Kęstutis Gricius, darbininkas

Laima Kontrimienė, valytoja-kiemsargė